Skip to content

Aktualna praktyka klinicznej elektroencefalografii

2 lata ago

443 words

Ten wszechstronny podręcznik elektroencefalografii i potencjałów wywołanych, oprócz spodziewanych tematów, obejmuje rozdziały dotyczące długoterminowego zapisu wewnątrzczaszkowego i elektrokortykografii, zaburzeń snu, monitorowania śródoperacyjnego oraz wykorzystania komputerów do analizy i wyświetlania. Jest to znakomita książka referencyjna dla laboratoriów elektroencefalografii i jest preferowana dla jej jedynego konkurenta, edytowanego przez Niedermeyera i Lopesa da Silva (Electroencephalography: Basic Principles, Clinical Applications and Related Fields, 2 wydanie, Baltimore: Urban and Schwarzenberg, 1987). W przedmowie stwierdza się, że książka jest przeznaczona głównie dla osób szkolonych i jako pierwsze źródło odniesienia dla praktyków elektroencefalografii. Jego głębokość jest jednak taka, że książka odpowiada na pytania na wszystkie, oprócz najbardziej niejasnych tematów. Praktykanci według większości definicji lepiej zacząć od czegoś innego.
Rozdział prezentujący uporządkowane podejście do analizy wizualnej jest doskonały. Autor artykułu twierdzi, że jedyną informacją kliniczną wymaganą przed rozpoczęciem analizy elektroencefalogramu (EEG) jest wiek i stan pacjenta. Nosiłbym to dalej i stwierdzam, że powinien to być wymagany sposób postępowania – najpierw dokonaj interpretacji samego EEG, a następnie wymieszaj informacje kliniczne (radiologowie powinni działać w ten sam sposób). Jeśli to podejście nie zostanie zastosowane, utracone zostaną cenne informacje. Autor rozdziału wstępnego nie zgadza się jednak, a te z innego rozdziału na temat uporządkowanego podejścia do nieprawidłowego EEG milczą w tej ważnej kwestii. Żadna z nich nie wspomina o podstawowej sekwencji pytań, które czyta czytelnik: (1) Czy jest to artefakt. (2) Czy jest to normalny lub łagodny wariant. (Nie wszystkie skoki są patologiczne.) (3) Czy reszta EEG potwierdza propozycję nieprawidłowości.
Dyskusje na temat nowych bezelektronowych maszyn elektroencefalograficznych i konceptualnie prostych, ale klinicznie dramatycznych możliwości, pozwalają na dokonanie przeglądu tego samego zdarzenia elektroencefalograficznego z dowolnym montażem, podstawą czasu, wzmocnieniem i filtrem pasmowym. Stawiają one nowy standard praktyki w rutynowej elektroencefalografii. Nie ma dyskusji na temat wpływu terapii elektrowstrząsowej na EEG. W innym dobrym rozdziale na artefakty nie wspomina się o użyciu przetworników ruchu do oceny artefaktów, pominięcie, które jest trudne do zrozumienia. Tabela skutków działania leku wskazuje, że lit podaje minimalne zmiany w dawkach terapeutycznych, ale powiązany tekst prawidłowo stwierdza, że te same dawki mogą mieć znaczące skutki. Ryciny 6 i 19 w rozdziale na temat stwardnienia rozsianego są tak złe, że musiały zostać włączone w celu zapewnienia komicznej ulgi.
Są to jednak drobne skargi. Książka w pełni zasługuje na ocenę wybitną .
Keith H. Chiappa, MD
Harvard Medical School, Boston, MA 02115

[przypisy: co powinna zawierać apteczka, rutinoscorbin skład, badania w 3 trymestrze ciąży ]

0 thoughts on “Aktualna praktyka klinicznej elektroencefalografii”