Skip to content

Charitable Trust jako model dla biobanków genomicznych

2 lata ago

524 words

Postępy w dziedzinie bioinformatyki i genetyki sprawiły, że zbiory próbek biologicznych i informacji medycznych są cenne dla badań farmakogenomicznych1. W rezultacie wiele dużych banków danych dla genomiki pojawiło się w Stanach Zjednoczonych i za granicą.2 Te duże zbiory próbek tkanek i krwi a dane dotyczące zdrowia mają głęboki wpływ medyczny, prawny, etyczny i społeczny na prywatność, indywidualną i grupową autonomię oraz korzyści dla społeczności.3-5 W Stanach Zjednoczonych wiele firm biotechnologicznych gromadzi próbki – miliony z nich, w niektórych przypadki – w prywatnych bankach tkanek6. Wiele z tych firm działa jako pośrednicy w przetwarzaniu tkanek i danych zdrowotnych dla szerokiego grona badaczy6. Chociaż to pośrednictwo wzbudziło obawy natury etycznej, 2 rolę akademickich ośrodków medycznych jako dostawców dla tych prywatnych biobanki nie cieszyły się zbytnim zainteresowaniem. W obliczu ograniczeń finansowych, niektóre akademickie ośrodki medyczne zdecydowały się przesłać krew, tkankę i informacje medyczne bezpośrednio do prywatnych biobanków w zamian za dostęp do badań i kapitału .7,8 Te i inne nowe kolaboracje mogą być zgodne z przepisami federalnymi, ale grożą zaostrzeniem problemów w istniejącym systemie nadzoru federalnego. Niedawne naruszenia ochrony ludzi w prestiżowych ośrodkach akademickich spowodowały, że instytucjonalni konflikty interesów, brak instytucjonalnych komisji recenzujących (IRB) i erozja zaufania ze strony uczestników badania znalazły się w centrum uwagi, co skłoniło do przeprowadzenia reformy9. -12 Aby chronić prawa i maksymalizować wartość naukową, sugerujemy, aby biobanki opierały się na nowej formie porozumienia między instytucją medyczną, badaczem i społecznością darczyńców: opartej na zaufaniu charytatywnym.
Formularze zgody i pozwolenia
Świadoma zgoda stała się filarem ochrony autonomii w badaniach z udziałem ludzi. Powinien to być proces komunikacji, a nie tylko forma, która ma być wypełniona.13 Jeśli poszczególne podmioty są traktowane z szacunkiem, wtedy rozumieją cele, dla których ich tkanka lub krew zostaną wykorzystane, zrozumienie ryzyka i korzyści poszczególnych projektów i zachowują prawo do wycofania się z badania w dowolnym momencie.14
Biobanki często pytają badaczy o pozwolenie na czas nieokreślony na przyszłe projekty badawcze.3 Ponieważ niemożliwe jest, aby dawcy dokonali świadomego wyboru ryzyka i korzyści wynikających z nieokreślonych przyszłych protokołów badań, takie pozwolenie nigdy nie powinno być nazywane świadomą zgodą. Zezwolenie na czas nieokreślony utrudnia uczestnikom podejmowanie świadomych i dobrowolnych decyzji w całym ich zaangażowaniu w badania 15 Wyłaniająca się zasada etyki badawczej. W związku z tym Greely i inni przekonywująco argumentowali, że prośby o pozwolenie na biobanki powinny być dozwolone tylko po wprowadzeniu dodatkowych zabezpieczeń. 3.4 Obejmują one przegląd IRB wszelkich kolejnych badań, jasno określone ograniczenia czasowe dla projektu, bezwzględne prawo do wycofania się, ujawnienia szczegółowych informacji na temat ustaleń handlowych oraz dostarczania informacji o późniejszym kontakcie
Nawet przy tych zabezpieczeniach formularze pozwoleń dla prywatnych biobanków często wprowadzają projekty w błąd
[przypisy: toxo igg cena, neurolog od kręgosłupa, jonoforeza kraków ]
[więcej w: nfz zielona góra sanatoria lista oczekujacych, gumtree kraków oddam za darmo, masaz prostaty film ]

0 thoughts on “Charitable Trust jako model dla biobanków genomicznych”