Skip to content

Ocena D-Dimera w diagnostyce zakrzepicy żył głębokich ad 5

2 lata ago

482 words

W jednym z tych przypadków rozpoznanie było niejednoznaczne, nawet po spiralnej tomografii komputerowej i angiografii płucnej, ale pacjent był leczony terapią przeciwzakrzepową. Ogółem w grupie kontrolnej 6 z 443 pacjentów (1,4%, przedział ufności 95%, 0,5 do 2,9%), u których początkowo zakrzepica żył głębokich została uznana za wykluczoną, potwierdzono stan zakrzepowo-zatorowy podczas trzymiesięcznego okresu obserwacji .
Spośród 562 pacjentów losowo przydzielonych do grupy D-dimerów, którzy ukończyli badanie kontrolne, 315 zostało sklasyfikowanych jako mało prawdopodobne, a 247 z prawdopodobieństwem wystąpienia zakrzepicy żył głębokich. Szesnastu pacjentów w tej pierwszej grupie miało żylne zdarzenia zakrzepowo-zatorowe (5,1%, przedział ufności 95%, 2,9 do 8,1%), z których dwa wystąpiły podczas obserwacji (0,6%, przedział ufności 95%, 0,1 do 2,4%). Dwieście osiemnaście pacjentów (38,8 procent całej grupy D-dimerów, którzy ukończyli badanie kontrolne) miało ujemny wynik testu D-dimeru i dlatego nie poddawano go badaniom ultrasonograficznym. Siedemnastu z tych pacjentów powróciło w trakcie obserwacji: 4 z podejrzeniem zatorowości płucnej i 13 z podejrzeniem zakrzepicy żył głębokich. Dwóch z tych pacjentów (0,9%, przedział ufności 95%, 0,1 do 3,3%) miało proksymalną zakrzepicę żył głębokich w dniach 4 i 14 obserwacji. Dziewięćdziesiąt siedem osób miało pozytywny wynik testu D-dimerów i przeszło badanie ultrasonograficzne, które potwierdziło proksymalną zakrzepicę żył głębokich u 14 pacjentów i było ujemne w 83 przypadkach, z których żadna nie miała później zakrzepicy żył głębokich. Wartość predykcyjna wyniku ujemnego testu D-dimeru wynosiła 99,1% (przedział ufności 95%, od 96,7 do 99,9%), a wartość predykcyjna wyniku dodatniego wynosiła 14,1% (przedział ufności 95%, 7,95 do 22,6%).
Spośród 247 pacjentów z grupy D-dimerów, u których zakwalifikowano prawdopodobieństwo wystąpienia zakrzepicy żył głębokich, 71 (28,7%, przedział ufności 95%, 23,1 do 34,4%) miało zakrzepicę żył głębokich: 68 przy prezentacji i 3 u pacjentów z zakrzepicą żył głębokich. jednotygodniowe powtarzane badanie ultrasonograficzne (3 procent ze 100 pacjentów, którzy mieli to badanie). W trakcie obserwacji nie stwierdzono zakrzepicy żył głębokich ani zatorowości płucnej (przedział ufności 95%, od 0 do 2,0%). Dziewięciu pacjentów powróciło w trakcie obserwacji: dwóch z podejrzeniem zatorowości płucnej i siedmiu z podejrzeniem zakrzepicy żył głębokich. Wartość predykcyjna wyniku ujemnego testu D-dimer wynosiła 89,0% (przedział ufności 95%, od 80,7 do 94,6%), a wartość predykcyjna wyniku dodatniego wynosiła 38,6% (przedział ufności 95%, 31,0 do 46,7%).
Spośród wszystkich pacjentów, którzy przeszli test D-dimeru, dwa (0,4%, przedział ufności 95%, 0,05 do 1,5%), u których początkowo wykluczono zakrzepicę żył głębokich, zakrzepowo-zatorowe zdarzenia podczas obserwacji. W całej grupie D-dimerów wartość predykcyjna wyniku ujemnego wynosiła 96,1% (przedział ufności 95%, od 93,3 do 98,0%).
Nie było istotnej różnicy między częstością różnych zdarzeń zakrzepowo-zatorowych po obserwacji w D-dimeru i grupach kontrolnych (0,4% [2 z 477] vs. 1,4% [6 z 443], odpowiednio, P = 0,16). 95-procentowy przedział ufności dla obserwowanej różnicy 0,93% między dwiema grupami wynosił -0,2 do +2,2 procent
[podobne: pediatra na telefon poznań, trabekuloplastyka laserowa, peeling kawitacyjny opis zabiegu ]
[patrz też: endodoncja kraków, przychodnia omega, calperos osteo ]

0 thoughts on “Ocena D-Dimera w diagnostyce zakrzepicy żył głębokich ad 5”