Skip to content

Transmisja wirusa Zachodniego Nilu poprzez transfuzję krwi w Stanach Zjednoczonych w 2002 roku ad 6

2 lata ago

538 words

Szacunkowe średnie poziomy wirusów w odzyskanych jednostkach w osoczu od siedmiu symptomatycznych dawców i czterech bezobjawowych dawców (odpowiednio 29,6 i 4,3 pfu na mililitr, P = 0,06 na t-teście) nie różniły się istotnie. W przypadku poszczególnych dawców poziomy wirusów w segmentach retencyjnych różniły się od poziomów w osoczu (tabela 3). Krew w segmentach retencyjnych często była złej jakości z powodu hemolizy, rozcieńczania środkiem konserwującym krwinek czerwonych i soli fizjologicznej, przechowywania w temperaturze pokojowej oraz procedur filtracji i leukoredukcji. Gdy do testowania była dostępna więcej niż jedna próbka z początkowego dawstwa, wszystkie segmenty retencji, które były pozytywne dla wirusa West Nile na PCR były związane z próbką osocza z PCR dodatnim, ale w pięciu przypadkach testowano pozytywny test osocza i testowany segment retencyjny negatywny. Dyskusja
Nasze badania dokumentują przenoszenie wirusa Zachodniego Nilu poprzez transfuzję płytek krwi, leukoreduced i nonleukoreduced krwinek czerwonych i świeżo mrożonego osocza. Próbki pobrane od wszczepionych dawców w momencie dawstwa miały niskie poziomy wirusa Zachodniego Nilu, które czasami były bliskie granicy czułości obecnych testów amplifikacji kwasów nukleinowych, i żadne nie miało przeciwciał IgM. Pomimo tych niskich poziomów wirusa, gdy transmisja została udokumentowana u jednego biorcy, dalsze badania wszystkich biorców składników pokazały przeciwciała IgM, wskazując, że transmisja była wysoce skuteczna.
Wielu biorców transfuzji miało obniżoną odporność dzięki leczeniu lekami immunosupresyjnymi lub obecnością hematologicznego lub innego zaawansowanego raka. Niewiele wiadomo na temat klinicznego wyniku infekcji wirusa Zachodniego Nilu u pacjentów z obniżoną odpornością. Prawie 50 lat temu eksperymentalne zakażenie wirusem zachodniego Nilu u pacjentów z rakiem wykazało, że pacjenci z rakiem hematologicznym mieli przedłużoną wiremię15. Niedawno przeprowadzono badanie pacjenta z chłoniakiem niezakaźnym z komórek B i zakażeniem wirusem zachodniego Nilu oraz z czterech pacjentów. narządów od dawcy zakażonego wirusem zachodniego Nilu wskazywał, że pacjenci z obniżoną odpornością mogą mieć długie okresy inkubacji, przedłużoną wiremię, opóźniony rozwój przeciwciał i zwiększone prawdopodobieństwo poważnej choroby.11,16 Okres inkubacji wśród biorców, którzy otrzymywali leki immunosupresyjne po narządzie przeszczep komórek szpikowych lub szpiku kostnego był dłuższy niż u osób bez upośledzenia odporności i dłużej niż ogólnie przyjęty okres inkubacji od 2 do 14 dni wśród osób zdrowych po przeniesieniu przenoszonym przez komara.5,6 Ponadto w próbkach z siedmiu pacjentów z obniżoną odpornością znaleźliśmy RNA wirusa Nilu Zachodniego w surowicy lub w płynie mózgowo-rdzeniowym d 7 do 31 dni po transfuzji implikowanego składnika. Testy amplifikacji kwasów nukleinowych wirusa West Nile w surowicy na ogół mają bardzo niską czułość wśród zdrowych pacjentów z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych.
W 23 potwierdzonych przypadkach opisujemy najprawdopodobniej niedostateczną liczbę infekcji wirusa Zachodniego Nilu przenoszonych przez transfuzję, które miały miejsce w 2002 r. W Stanach Zjednoczonych.4 Przypadki mogły zostać nierozpoznane, ponieważ biorcy pozostali bezobjawowi, mieli choroby związane z wirusem Zachodniego Nilu, które były nieodróżnialne od ich choroby podstawowe lub zmarł z powodu choroby podstawowej, zanim rozwinęła się choroba związana z wirusem zachodniego Nilu
[podobne: implanty zeby, drenaż limfatyczny cena, warszawa stomatologia ]
[patrz też: nfz zielona góra sanatoria lista oczekujacych, gumtree kraków oddam za darmo, masaz prostaty film ]

0 thoughts on “Transmisja wirusa Zachodniego Nilu poprzez transfuzję krwi w Stanach Zjednoczonych w 2002 roku ad 6”