Skip to content

Transmisja wirusa Zachodniego Nilu poprzez transfuzję krwi w Stanach Zjednoczonych w 2002 roku czesc 4

2 lata ago

556 words

Wszystkie porównania przeprowadzono przy użyciu testu dwustronnego, a wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Wyniki
Odbiorcy transfuzji
Spośród 61 pacjentów zidentyfikowanych jako mogących przenosić transfuzję wirusa Zachodniego Nilu, 23 potwierdzono, że mają zakażenie transfuzją, 19 miało niejednoznaczne badania, a 19 było zdecydowanych nie mieć takiej infekcji. Spośród 19 osób, które nie uzyskały jednoznacznych wyników, otrzymało transfuzję od dawcy, którego pierwotna próbka do pobrania była pozytywna dla wirusa Zachodniego Nilu metodą PCR, ale nie można było pobrać żadnej próbki kontrolnej i nie zidentyfikowano żadnych biorców składników. 4 miało dawcę z przeciwciałem IgM wirusa Zachodniego Nilu, ale obecność wiremii w czasie dawstwa nie mogła zostać udowodniona, ponieważ próbki nie były dostępne od czasu pobrania (u 2 dawców) i były negatywne dla wirusa West Nile przez PCR (dla 2 dawców); a 14 miało niekompletne dane uzupełniające dla dawców. Spośród 19 pacjentów, którzy byli zdecydowani nie mieć infekcji, 8 nie miało laboratoryjnych dowodów na zakażenie wirusem zachodniego Nilu, 8 otrzymanych składników od dawców bez dowodów niedawnego zakażenia, 2 zachorowało przed otrzymaniem transfuzji, a choroba Zachodniego Nilu rozwinęła się w ponad cztery tygodnie po transfuzji.
Tabela 2. Tabela 2. Dane demograficzne, kliniczne, laboratoryjne i dane dotyczące transfuzji u 23 pacjentów z potwierdzonymi przypadkami transfuzji przenoszonego wirusa zachodniego Nilu w Stanach Zjednoczonych, 2002 r. 23 pacjentów z potwierdzonymi zakażeniami mieściło się w zakresie od 7 do 90 lat ( mediana, 48); 12 było płci żeńskiej (tabela 2). Dziesięć z 23 (43 procent) miało obniżoną odporność w wyniku przeszczepu szpiku kostnego, komórek macierzystych lub narządów lub hematologicznych lub innych zaawansowanych nowotworów, a 8 innych (35 procent) miało co najmniej 70 lat i miało inne problemy chirurgiczne. Jak pokazano w Tabeli 2, początkowo oceniano 14 pacjentów, ponieważ zachorowalność związana z wirusem Zachodniego Nilu rozwinęła się po transfuzji składników krwi (Odbiorcy od do 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 22 i 23) 7, ponieważ otrzymali współskładnik od dawcy z wiremią, który był powiązany z innym biorcą z chorobą wirusa Zachodniego Nilu (Odbiorcy 6, 8, 9, 11, 13, 17 i 19), (Odbiorca 15), ponieważ dawca powiadomił agencję zajmującą się pobieraniem krwi o diagnozie gorączki zachodniego Nilu po donacji i (biorca 20) z powodu możliwości przeniesienia z przeszczepionych narządów.8 Siedmiu biorców wszystkich składników było IgM-dodatnich w następstwie ale tylko jedna miała jasno określoną chorobę związaną z infekcją wirusa Zachodniego Nilu.
Wśród 15 biorców z chorobą związaną z wirusem zachodniego Nilu (13 z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i 2 z gorączką) choroba zaczęła się od 2 do 21 dni (mediana, 10) po transfuzji implikowanego komponentu (Tabela 2) (bez Odbiorcy 4, który otrzymał darowizny od dwóch dawców z wiremią). Biorcy przeszczepów (biorcy 2, 7, 16 i 21) wykazywali tendencję do dłuższych okresów inkubacji (mediana, 13,5 dnia) niż biorcy bez oczywistych warunków immunosupresji (odbiorcy 1, 3, 14, 18 i 22) (mediana, 8 dni; P = 0,08). Siedmiu pacjentów z potwierdzonymi przypadkami infekcji wirusa Zachodniego Nilu zmarło, z których jeden był dawcą narządów w czterech przypadkach zakażenia związanego z transplantacją (Odbiorca 20) 8; przyczyna zgonu w pozostałych sześciu była niejasna z powodu leżących u podłoża schorzeń.
Czerwone krwinki (w tym 11 leukoreduced krwinek czerwonych), płytki krwi i świeżo mrożone osocze były źródłem ekspozycji na wirusa Zachodniego Nilu (tabela 2)
[podobne: warszawa stomatologia, toxo igg cena, olej z avocado ]
[podobne: dobry proktolog warszawa, żeń szeń syberyjski właściwości, badania w 3 trymestrze ciąży ]

0 thoughts on “Transmisja wirusa Zachodniego Nilu poprzez transfuzję krwi w Stanach Zjednoczonych w 2002 roku czesc 4”