Skip to content

Wpływ intensywności doustnego leczenia przeciwzakrzepowego na ciężkość udaru mózgu i śmiertelność w migotaniu przedsionków cd

2 lata ago

561 words

Wartość INR w momencie prezentacji została zarejestrowana. Zastosowanie warfaryny lub aspiryny zostało wyraźnie odnotowane na liście leków uzyskanych podczas przyjęcia w przypadku 95% pacjentów. Dokumentacja była niekompletna dla 28 pacjentów. Następnie ustaliliśmy, że pięciu z tych pacjentów stosowało warfarynę na podstawie seryjnych recept ambulatoryjnych dla warfaryny zarejestrowanych w bazie danych farmacji planu zdrowotnego lub rejestrując wartości INR do czasu wystąpienia udaru w laboratoryjnej bazie danych (lub obu ). Oceniliśmy 23 pozostałych pacjentów jako nie przyjmujących warfaryny ani aspiryny. Wartość INR przy przyjęciu nie wystąpiła u 10 spośród 201 pacjentów, którzy przyjmowali warfarynę, gdy zostali przyjęci z powodu udaru niedokrwiennego. W przypadku dwóch z tych pacjentów stosowaliśmy ambulatoryjną wartość INR określoną w ciągu 72 godzin przed zdarzeniem. Pozostałych ośmiu pacjentów zostało wykluczonych. Poprzedniczy poziom kontroli przeciwzakrzepowej oceniano przez obliczenie średniego INR dla każdego pacjenta w okresie sześciu miesięcy przed udarem. Dziewięćdziesiąt trzy procent pacjentów, którzy przyjmowali warfarynę, miało takie wartości wartości ciśnienia tętniczego na początku badania. Ciężkość udaru mózgu i 30-dniowa śmiertelność
Ponieważ głównym przedmiotem naszego badania był wpływ wcześniejszej doustnej terapii przeciwzakrzepowej na nasilenie udaru, wykluczono 14 pacjentów z krwotokiem śródmózgowym po hospitalizacji z powodu leczenia trombolitycznego lub heparyną z powodu udaru (3 osoby przyjmowały aspirynę przy przyjęciu do szpitala, 5 przyjmowało warfarynę i miało INR poniżej 2,0, a 6 nie przyjmowało aspiryny ani warfaryny). Żaden pacjent, którego INR wynosił 2,0 lub więcej przy przyjęciu, nie miał spontanicznego krwotoku śródmózgowego po udarze.
Użyliśmy zmodyfikowanej skali Rankina, zaadaptowanej przez Oxfordshire Community Stroke Project, w celu sklasyfikowania deficytu funkcjonalnego w czasie wypisu ze szpitala, na podstawie przeglądu dokumentacji medycznej lekarza23. Pacjenci z wynikiem lub 2 zostali sklasyfikowani jako drobne udary z pozostały deficyt neurologiczny, który nie ingerował w niezależne życie. Pacjenci z wynikiem 3 lub 4 zostali sklasyfikowani jako chorzy z dużymi udarami z resztkowym upośledzeniem neurologicznym, które uniemożliwiło samodzielne życie. Wynik 5 oznaczał ciężki udar, który spowodował całkowitą zależność i był zwykle związany ze zmniejszoną świadomością. Informacje kliniczne były niewystarczające do określenia zakresu deficytu neurologicznego przy wypisie u 15 pacjentów (3 pacjentów przyjmowało aspirynę przy przyjęciu, 2 przyjmowało warfarynę i miało INR mniejsze niż 2,0, a 10 nie przyjmowało aspiryny ani warfaryny ). Tych 15 pacjentów zostało wyłączonych z analizy ciężkości udaru, ale włączono je do analizy 30-dniowej śmiertelności. Nie dokonaliśmy formalnej oceny mechanizmu udaru.3
Śmierć z jakiejkolwiek przyczyny podczas hospitalizacji została potwierdzona przez przegląd wykresów medycznych, a zgony, które miały miejsce po wypisaniu ze szpitala, zostały zidentyfikowane na podstawie przeglądu zapisów planu zdrowotnego i kalendarza zgonów w Kalifornii.24 Trzydzieści dni obserwacji dotyczących stanu zdrowia kompletny.
Wskaźniki udaru niedokrwiennego i krwotoku śródczaszkowego według intensywności leczenia przeciwzakrzepowego
Wcześniej donieśliśmy o wpływie leczenia warfaryną na częstość udarów w naszej kohorcie.25 Tutaj przedstawiamy przypadki udaru niedokrwiennego i krwotoku śródczaszkowego według INR u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe.
[patrz też: przychodnia omega, pediatra na telefon poznań, endodoncja kraków ]
[hasła pokrewne: nfz zielona góra sanatoria lista oczekujacych, gumtree kraków oddam za darmo, masaz prostaty film ]

0 thoughts on “Wpływ intensywności doustnego leczenia przeciwzakrzepowego na ciężkość udaru mózgu i śmiertelność w migotaniu przedsionków cd”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: psycholog dziecięcy poznań[…]